Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Home page more
Categories
Our company
Home page
Our store
Partners
Contact us more
Sitemap more
Banner Αριστερό 1[200xX]
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερό 3[200xX]
INDOOR CLEANING (Finishing products) » DEOTEX

Description

DEOTEX
DEOTEX

 It eliminates efficiently and hygienically bad smells like those of smoke, animals, food, etc… from all fabrics and from the inside of cars. It does not leave any deposit. 2 in 1 product, gets rid of odours and leave a pleasant scent.

 

 

 
<< Previous  |  
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2[200xX]
Banner Δεξί 3[200xX]
Banner Δεξι 4
Banner Δεξί 4[200xX]
SSL Certificates