Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Home page more
Categories
Our company
Home page
Our store
Partners
Contact us more
Sitemap more
Banner Αριστερό 1[200xX]
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερό 3[200xX]
TWISTER » TWISTER

Description

TWISTER
TWISTER

Very powerful device for the quick cleaning of car interiors. Cleans dash boards, storage spaces, air vents, gear box, etc. in the twinkling of an eye. Astonishing results on car seat covers and carpets. The unique noz-zle creates a powerful “tornado-effect” which cleans effectively every kind of dirt.

 

 

 
Next >>
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2[200xX]
Banner Δεξί 3[200xX]
Banner Δεξι 4
Banner Δεξί 4[200xX]
SSL Certificates